Saacadda Biyaha Iyo Korontada ee La Wadaago

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa waxa ay yihiin mitirada la wadaagaa, iyo sidda lagu ogaado inaad bixinayso cadadka saxda ah.