Guri ka Saarida

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa guri ka saaritaanada, waxa la sameeyo haddii laguu keeno ogaysiis guri ka saarida ah, difaacyada guud ee la isku difaaco, iyo waxa dhici haddii maxkamad lagaaga adkaato.

Dhawaan ma tagtay maxkamad dacwo dhagaysi?
Maxkamaddu waxa ay rabtaa in ay hagaajiso dhagaysiyada dacwadaha ee khadka (online) iyo kuwa iyadoo xaadir la yahayba. Wadaag rayi'gaaga!

If you get a Summons and Complaint

Difaacyada Badanaa loo Isticmaalo Guriga ka Saaritaanada

Hadii Maxkamada lagaaga Gar helo