Tirtirada Guriga Ka Saarida

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa sidda iyo kolka aad ka tirtiri karto guri ka saarid diiwaankaaga guryaha.