Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Labada Aan Is Guursan, Daynta iyo Hantida

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Marka dadku is guursadaan, waxaa jira sharciyo dabakhaya xidhiidhkooda. Sidoo kale sharciyadan waxay ilaaliyaan waxyaabaha haddii guurku ku dhamaado furniin. Tusaale ahaan, marka dadka is qaba is furaan, sharciga Minnesota wuxuu dhahaa alaabada ay leeyihiin waa loo kala qaybin doonaa. Dhibna kama jiro qofka wax bixiyay. Marka lamaane wada noolyihiin meher la’aan sharcigaanu ma dabakhayo.

Haddii adiga iyo wehelkaagu iidna rabin inaad is guursataan, ama iidna is guursan karin waa arrin u wanaagsan labadiina inaad go’aansataan waxa ku dhacaya waxyaabaha idinka dhexeeya haddii xadhiidhkiinu dhamaado ama midkiin wax ku dhaco. Haddii waxyaabaha lagu dhameeyo maxkamad, aad ayay u fudutahay haddii aad heshiis samaysaan bilawga.