Lamaanayaasha aan Is Qabin, Deynta, iyo Hantida

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Kolka ay dadku is guursadaan, waxaa jira xeerar sharci ah oo quseeya xiriirkooda. Xeerarkaasi sidoo kale waxa ay maamulaan waxa la yeeli hadii guurkoodu uu furiin ku dhamaado. Tusaale ahaan, kolka labo qof oo isqabtay ay is furaan, sharciga Minnesota waxa uu yiraa wixii hanti ah ee ay wada lahaayeen waa in si xaq ah loogu qaybiyo labada qof. Xisaabta laguma cid walba waxa ay bixisay. Kolka lamaanayaashu ay wada nool yihiin iyagoon isqabin xeerarka caynkaa ahi ma quseeyaan iyaga.

Hadii adiga iyo qofka kale ee noloshu idinka ka dhaxaysaa aydnaan doonayn inaad is guursataan, waa ra’yi wacan kolkaa in aad labadiinu go’aansataan waxa laga yeeli waxyaabaha aad wada leedihiin hadii uu xiriirkiinu uu dhamaado ama hadii labadiina midkood ay wax gaaraan. Hadii arrintu ay maxkamad gaarto, aad bay u fududeyn arrinta hadii labadiinu aad heshiis sii sameystaan marka horeba.