Ma Ka heli karaa Adeegyo SSB?

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Sharciga Xirfadeynta Naafada ee Dowlada Dhexe (Rehabilitation Act) waxa uu leeyahay lacagta waa khasab in loo isticmaalo adeegyada tababarka xirfadaha ee dadka naafada ah. Adeegyadaasi waxa ay kaa caawin karaan inaad shaqo hesho ama sii wadato. Minnesota, Hay’ada Adeegyada Gobolka ee Indhoolayaashu [State Services for the Blind (SSB)] waxay u fidisaa adeegyo dadka indha la’ ama indhaha sida fiican aan wax uga arag ee doonaya inay shaqaystaan.