Nidaamka Maxmakadaha Qoyska Dhexdhexaadinta Qoyska (ENE)

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Ka dib marka aad maxkamadda ka diiwaan geliso warqadaha dacwadda furiinka ama waalidnimada ilmaha waxaa la qabtaa Kulanka Ugu Horeeya ee Maareynta Dacwadaha (ICMC). Waxaa laguu soo dirayaa foomka xog ururinta ee ICMC.  Degmooyinka qaar baa raaca nidaam u degsan oo ku saabsan foomka xog ururinta ICMC.  Degmadaada ayaa laga yaabaa in ay doonayaan inaad foomka boostada ku soo dirto ama aad keento dhageysiga ICMC.   Faahfaahinta ka akhri foomka waxyaabaha lagaa doonayo. Xusuusnoow in aad nuqul (koobi) gaarsiiso dhinaca kale ama qareenkooda.

ICMC waa dhageysiga ugu horeeya ee Dacwadaha Qoyska.   Waxaa la qabtaa dhageysiga 3 ilaa 4 todobaad marka aad dacwadda diiwaangeliso.

ICMC waa kulan aan rasmi aheyn oo ay ka qeyb qaataan qaaliga, adiga, iyo qofka kale iyo qareenada haddii aad qabsateen. Fikradda ka dambeysa waa in qof kasta uu hadli karo isaga oo xor ah oo la xalin karo waxyaabaha la isku hayo intooda badan.

Haddii ay jiraan waxyaabo aan lagu xalin karin ICMC, waxaa laga yaabaa in qaaligu idiin diro dhexdhexaadinta qoyska (ENE).   Waxaa dhici karta in qaaligu uusaan idiin dirin ENE laakiin uu mar dambe idiin diro.