Qofka Martida ah ee Aad rabo Inaad Iska Rarto

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa faraqada u dhaxeeya martida iyo kiraystaha, iyo sida looga saaro gurigaaga qof.