Qoraalada Muhiimka ah ee ay tahay inaad Haysato ka hor inta aadan gaarin 18

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa qoraalo muhiim oo aad u baahan tahay, iyo sidda lagu helo iyaga.