Racfaan Uga Qaadashada Macaashka Dadaweynaha Maxkamadda Degmada

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa kolka iyo sidda aad uga xareysan karto racfaan ka dib dacwo qaadida Waaxda Adeegyada Bulshada (Department of Human Services).  

Talaabooyinka Racfaan U Qaadashada Maxkamadda Degmada