Shaqadaada: Soo Baarida, Baaritaanada Caafimaadka iyo kuwa Maandooriyeyaasha iyo waxyaabo kale

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa ay tahay akhbaarta shaqaddu ay ku waydiisan karto kolka aad codsanayso shaqadda iyo waxa ay ku waydiisan karaan ka dib kolka shaqada lagu qoro.  

SOO BAARIDA

BAARIDA