SSI ga Dadka Aan Muwaadiniinta Ahayn

Waxaa qoray
Education for Justice

SSI waa barnaamij bil walba lacag joogto ah siiya dadka dakhligoodu hooseeyo. Hadaba si’aad u heshid SSI, waa inay da’daadu tahay  65 sano ama aad  ka wayn tahay ama aad tahay qof naafo ah oo aan shaqaysan karin. Waxaa jira shuruudo iyo sharciyo badan oo kaa hor istaagi kara lacagtan hadii aadan haysan Dhalashada wadanka. Xataa waxaa laga yabaa in adiga oo haysta deganaanshaha rasmiga ah ee Maraykanka da’daaduna ugu yaraan tahay 65 sano ama aad naafo tahay in laguu diido lacagta SSI.