SSI ga Dadka Aan Muwaadiniinta Ahayn

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa kuwa ay yihiin dadka aan muwaadiniinta ahayn ee xaqqa u yeelan kara manfacyada Sooshal Sakuuratiga (Social Security) ama manfacyada kale ee naafada la siiyo.