U Fududeynta Suuro Galka Ah: Ma Dooneysaa In Kireystuhu Sameeyo Isbedel Waayo Waxa Aad Tahay Qof Naafo Ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa waxa ay yihiin waxa la yiraa maciinada macquulka ah, sida lagu dalbado, iyo waxa la sameeyo haddii mulkiilaha gurigaagu uu yiraa maya.