Xayiraadda Ku XIran Shaqaalaynta ee MFIP & FSS

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa sidda ganaaxyada MFIP ku ay u dhacaan, sidda la isaga dhowro ganaaxa iyo sidda racfaanka loo qaato.