Xayiraadda Ku XIran Shaqaalaynta ee MFIP & FSS

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada
COVID-19 Info: Ma jiro wax xayiraad (diidmo) ee shaqaalaynta xaaladaha degdegga ah waqtiga nabadda.

Marka xayiraad lagu saaro, qayb ka mid ah ama dhamaan barnaamijka MFIP waa lagaa joojinayaa. La taliyahaaga shaqa gaynta wuxuu ku saari karaa xayiraad haddii aadan samayn waxyaabihii lagaa rabay in aad samayso. Waxaa ka mid ah in aadan raacin qorshaha shaqaaleynta (EP), aadan keenin waraaqihii lagaa rabay, ka baaqatay kulamada, ama aadan aadin tegin dugsi (waxbarasho) oo aad ka yartahay 18 sano.

Marka lagu saaro xayiraad shaqaaleyn, barnaamijka MIFP, ama FSS waxaa lagaa jarayaa 10%, 30% ama 100%.

Warqaddan xogta urursan waxaad ka helaysaa xog ku saabsan xayiraadda shaqaalaynta. Laakiin waxaad xayiraad kala kulmi kartaa siyaabo kale:

  • Waa in aad tagtaa fadhiga wacyi gelinta MFIP marki ay kuu bilaabato MFIP. Haddii aadan tegin degmadaadu waxay ku saari kaartaa xayiraad.
     
  • Shaqaalaha kuugu qaybsan kaalmada caruurta waa ay kaa joojin karaan haddii aadan la shaqaynayn weydo. Xayiraadu waxay ku bilaabataa 30%, kaalmada caafimaadkana (MA) waa lagaa joojinayaa.
     

Haddaad rabto xog dheeraad aha, ama lagaa kaalmeeyo xiyiraadda, wac caawine sharki yaqaan ah