Adeegga Xasilinta (dejinta) Qoyska (FSS)

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa barnaamijka FSS, cidda loogu talagalay. Iyo sidda lagu helo.