Adeegga Xasilinta (dejinta) Qoyska (FSS)

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Waxaa jira barnaamij caawimi kara qoysaska ku jira MFIP iyo DWP ee ku dhibban siddi ay shaqo u heli lahaayeen ama shaqada ay hayaan u xejisan lahaayeen. Degmooyinku waa in ay caawinaan qoysaskaas iyagoo  siinaya barnaamijka AdeeggaXasilinta Qoyska.