Akhbaarta Maxkamad uga yeerida

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale