Tigidhada iyo Ganaaxyada

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale