Wareeginta Mas’uuliyada Waalidka (DOPA)

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale