Adeeg ma ka codsan karaa VRS?

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay sharaxdaa waxa yihiin Adeegyada Tababarada Xirfadaha dhanka shaqooyinka ah (VRS), cidda heli karta iyo sida loo codsado.