Qorshayaasha Shaqada

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa faahfaahinada ku saabsan sameynta Qorshe Shaqo (EP).