Dal-Ku-Galka (Passport) Ilmaha Ku Dhasha Mareykanka (U.S.)

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Ilmaha ku dhasha wadanka United States waa muwaadin Mareykan ah (U.S.) waxa uuna u helaa dal-ku-galka Mareynka (U.S.) cadeyn ahaan ah muwaadinimadiisa. Dal-ku-galka Mareynka (U.S.) ku sidoo kale waa loogu baahanay u socdaalka dibada Mareykanka (U.S.). Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay kuu sheegi adiga sida loogu helo dal-ku-gal ilmahaaga. Adigu martabada sharciga ah ee aad haystaa arrintan ma ay quseeyso. 

Warqadan xogta aruursan ahi kuma siinayso adiga akhbaar ku saabsan sida loo cadeeyo muwaadinimada ilmaha ugu dhasha dibada Mareykanka (U.S.) waalid muwaadiniin ah, ama ilmaha ay u qaataan muwaadiniin Mareykanka (U.S.) ahi in ay korsadaan.

Hadii aad rabtid inaad cadeyso muwaadinimada ilmaha waalidka dhalashada muwaadinimada qaatay, eeg warqadayada xogta aruursan ee Dhalashada Muwaadinimada Mareykanka (U.S.) Cadeynta Muwaadinimada Ilmahaaga.

Foomka aad u baahan tahay waxa ay ku jiraan khadka (online) ka. Hadii aadan haysan kumbuyuutar, waxa aad isticmaali kartaa kuwa yaal maktabadaha dadweynaha. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa foomamka rugta codsiga dal-ku-galada (passport). Si aad u hesho rug kuu dhow gal Shabakada: http://iafdb.travel.state.gov.