Dal-Ku-Galka (Passport) Ilmaha Ku Dhasha Mareykanka (U.S.)

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa u helida dal-ku-gal (Passport) ilmaha ku dhasha Mareykanka (US).