Daryeelada Caafimaad ee Dadka Aan Muwaadiniinta Ahayn

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Gobolka Minnesota waxaa ka jira 3 nooc  oo caymiska caafimaadka ah oo loogu tala galay dadka dakhligoodu hooseeyo. Hadii aadan haysan dhalashada Maraykanka waxaa laga yaabaa inaad caawimo ka heshid mid ka mid ah barnaamijyadan, laakiin waxay ku xiran tahay inta dakhligaaga yahay,  sharciga aad wadanka ku joogtid nooca uu yahay iyo taariikhda sharciga lagu siiyay.

Barnaamijyadani waxay kala yihiin:

  1. Caymiska caafimaadka gobolku bixiyo (MA)
  2.  Caymiska caafimaadka ee gobolku qayb kabo(MNCare)
  3. Caymiska caafimaadka ee gargaar degdeg ahaan loo bixiyo  (EMA)

Caymiska Caafimaadka ee Gobolku bixiyo (MA)

Caymiska Caafimaadka ee (MNCare)

Caymiska Cafimaad ee Gargaarka Degdega ah (EMA)