Deyn Ayaad Igu Leedahay (I.O.U) Oo Laga Dhigo - Deyn Qaadasho Qoraal Ah Oo Sharci Ah

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Waa maxay deyn qaadasho qoraal ah?

Haddii aad lacag amaahato ama deymiso, waxaa wanaagsan in aad qoraal kala qorataan.  Balanqaad deyn oo qoraal ah waa heshiis aad  ku ogolaaneyso in aad dib u siiso lacagta qofkii ama ganacsiga.   Balanqaadka deynta waa in ay ku faahfaahsan yihiin waxyaabaha ay ka mid yihiin goorta iyo sida lacagta lagu bixinayo, haddii uu jiro dulsaar lacagta lagugu leeyahay iyo waxyaabaha dhici kara haddii aadan lacagta bixin.  

Deynta qoraalka waxaa kale oo lagu magacaabaa deyn qoraal ah (note payable) ama (deyn lagu gorgortami karo). 

Haddii aad tahay qofka lacagta lagu leeyahay waxa aad tahay balan qaade, sameeye ama deyn qaate sharci ahaan.   

Haddii aad tahay qofka lacagta amaahiyey loo balan qaade, bixiye ama deyn bixiye.  

Lacagta amaahda ah waxaa  lagu magacaa lacagta asalka (deynta).

Haddi balan qaadka deynta si sax ah loo qoro waa mid sharci ah, oo maxkamaddu dhaqan gelineyso.  Akhri qeybta hoose ee “waa maxay waxyaabaha lagu qoro deynta qoraalka ah?” Deynta qoraalka ah waxaa loo isticmaalaa deynta shaqsiga ah, tan ganacsiga iyo tan lagu iibsado hantida ma guurtada ah.

Deynta qoraalka ah way ka duwan tahay deyn ayaad igu leedahay (IOU) waayo deynta qoraalka ah waxaa ku cad ciida lacagta dib u bixineysa iyo sida loo bixinayo iyo goorta la bixinayo iyo faahfaahin kale oo dheeraad ah.    I.O.U waxaa lagu bixiyaa deynta uu qof ku leeyahay qof kale.