Deyn Ayaad Igu Leedahay (I.O.U) Oo Laga Dhigo - Deyn Qaadasho Qoraal Ah Oo Sharci Ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa yahay balanqaadka axdiga qoraalka ahi, waxa ku jira  iyo arrimo kale oo la xiriira waxa la yiraa IOUs.