Hadda Maadaama Aad tahay Muhaajir Haysta Martabada U: Kuwani waa Digniino, Xaquuq iyo Waajibaad ku Saaran

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ah waxay ku socotaa dadka jaa haysta martabada U. Hadii aad tahay dhibane dambi laga galay aadna jaa codsatay martabada U aadna rabo inaad wax kale ka ogaato codsiga, eeg warqadayda xogta aruursan ee Dhibanayaasha Dambiyada iyo Fiisaha U, Dhibayaasha Dambiyada iyo “Fiisaha U”.  Hadii uu tacadi kugu hayo qof ka tirsan qoyskaaaga sidoo kale eeg, Sharciyada Laanta Socdaalka ee dhibanayaasha dagaalka qoyska dhexdiisa ah Sharci siinta Dhibanayaasha Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah Dhibku ku soo Gaaro.

Ogow: Ansaxinta fiisaha U gu waa ay ka duwan tahay siinta falka dib u dhigida ku salaysan fiisaha U. Siinta falka dib u dhigida badanaa waa talaabada koowaad laakiin la mid ma aha helida martabada U ee muhaajirka. Falka dib u dhigida ah waxaa la bixiyaa kolka ay laanta socdaalku ay  eegto codsigaaga fiisaha U ayna u malaynayso inaad xaq u leedahay laakiin aysan jirin wax fiisaha U da ah oo la heli karo markiiba. Waxa aad u baahan tahay inaad sugto inta aad ka helayso anxasin kama dambaysta ah ee fiisaha U ka hor inta akhbaarta ku qoran warqadan xoga aruursan ahi ay adiga kaa quseeynayso.