Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Madaama oo aadan ahayn qoxooti hada: Digniin, Xuquuq iyo Masuuliyad

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Xogta warqadan waxaa loogu talo galay dadka aan ahayn qoxootiga (loo yaqaano U Status).  Haddii aad tahay dhibane fal-dembiyeed rantana inaad wax ka ogaato xuquudaada, fiiri warqadayada xogta Victims of Crime and U Visas and Immigration: Victims of Family Violence