Manfacyada Dowladda ee Dhalinyarada

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

OGOW:  Tani waa dhinac sharciyada ah oo dhib badan. Waa muhiim inaad kala tashato qareen arrintaada gaarka adiga kuu ah.

Hadii aadan deganaansho sharci ah oo rasmi ah aadan haysan (green card) ama aadan ahayn Muwaadin U.S. HA codsan manfacyada dowlada adigoon qareen la tashan.