Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Racfaanada VRS ka

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Adeegyada Tababarada Xirfadaha (VRS) waxa ay leeyihiin nidaam racfaan qaadasho hadii aadan ku qanacsanayn go’aanka ay ka gaartay kiiskaaga. Hadii aad tahay codsade ama jaa aad horey u ahayd macmil waxa aad xaquuq u leedahay:  

  1. Inaad codsato dhexdhexaadin. Taa macnaheedu waa qof sedexaad oo dhexdhexaad ah inuu kala shaqeeyo adiga iyo VRS inaad heshiis gaartaan.

             iyo/ama
     
  2. Inaad u soo bandhigto daliilo, akhbaar iyo makhraatiyaal mas’uulka aan eexda lahayn ee dacwooyinka qaada. Mas’uulkaasi waxa uu ka dib ka gaari go’aan kiiskaaga.