Saacadaha Dheeriga ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa lacagta saacadaha dheeriga ah, cidda heli karta, iyo waxa la sameeyo haddii shaqada aad ku leedahay lacag saacdo dheeri ah oo aad shaqeysay.