Waqtiga Dheeriga ah

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Waxaa jira sharciyo quseeya waqtiga dheeraadka ah ee shaqada oo ay dowlada dhexe iyo tan gobolkuba leeyihiin. Waxa ay yihiin Sharciga Xoogsiga Xaqqa ah (FLSA) ee Dowlada dhexe iyo kan Minnesota ee dhigiisa ah ee (FLSA). Labada sharci kii hadba ku siiyaa faa’iidada ugu badan weeye kan aad isticmaali. Xaaladaha intooda badan sharciga dowlada dhexe ayaa ka adag kan gobolka waxa uuna quseeyaa shaqaalaha intooda badan, kolkaa, isaga ayaa xukuma go’aanada. Sharciga dowlada dhexe waxa uu u baahan yahay saacadaha dheeraad lacagtood in la bixiyo kolka saacado yar kuwa gobolku rabo la shaqeeyo. Wixii akhbaar ah oo ku saabsan shaqaalaha soo hoos galiya sharciga dowlada dhexe, ka eeg Warqada Xogta Aruursan #14 ee Wasaarada Shaqada ee Dowlada dhexe (Department of Labor) ee www.dol.gov/whd

Hadii aad xaq u leedahay sharciyan in lagu siiyo lacagta saacadaha dheeriga ah, waa sharci-darro in shaqadu ay isku daydo inay waanwaan adiga kula gasho ah inaysan lacagtaa bixin. Arrintani ma quseeyso hadii aad saacado buuxa shaqeysa ama aad saacada yar shaqayso. Qolada shaqadu waa khasab inay siiso qofka shaqaalaha ah lacagta saacadaha dheeriga ah aan ka ahayn in qolada shaqadu ay cadeyn karto in qofkaa shaqaalaha ah laga “reebay” sharcigaa. Shaqaalaha intooda badan ma soo hoos galaan wax ka reebitaan ah waxaana loogu yeeraa shaqaalaha aan “laga reebin.” Shaqaalaha aan sharciga laga reebin waa in la siiyaa dhamaan xaqqa saacadaha dheeriga ah ee shaqeeyaan saacad walba oo ay shaqeeyaan. Wixii akhbaar ah ee ku saabsan ciddii laga “reebay” ama “aan la reebin,” sharcigan, ka eeg warqadayada xogta aruursan ee Martabada Shaqada iyo Xaquuqdaada Job Status and Your Rights.

Mar walba waa ra’yi wacan inaad adigu saacadahaaga iskaa ula socota oo u xisaabsato. Qor kolka aad shaqada bilowdo iyo kolka aad ka baxdo maalin walba.  Ku xafid qoraaladan meel amaan ah.