Xuquuqda Shaqada:Dhibnayaasha Rabshadaha iyo Qashqashaadda

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa helida ka fasaxid shaqadda ah hadii ay ku haystaan arrimo la xiriira dagaal iyo khashkhashaad.