Xuquuqda Shaqada:Dhibnayaasha Rabshadaha iyo Qashqashaadda

Waxaa qoray
Education for Justice

Haddii adiga ama qof qoyskaaga ka mid ah lagu xadgudbo ama la faduuliyo ama haddii adiga ama qof aad kuugu dhow oo qoyskaaga ka mid ah uu yahay dhibane dambi dhacay, waxaad shaqada ka qaadan kartaa waqti fasax ah:

  • Si aad u hesho amarka kala badbaadinta (OFP), ama amarka Kala Fogeynta (HRO).
  • Ina aad ka qeyb qaadato dhegaysiga maxkamadda
  • In aad ka markhaati noqoto dambi dhacay, haddii lagu weydiisto in goobta maxkamada aad markhaati furto.

Loo shaqeeyaha waa in uu ku siiyaa waqti fasax ah, laakiin kuma khasbana fasax lacag kuu socoto.

Fiiri xogta urursan Amarka Amaan Helida iyo Amarka Khashkhashaada

Loo shaqeeyaha kuma ruqsayn karo, kuma handadi karo, kugulama kici karo wax heybsooc ah noocay doonto ha ahaatee, sabatoo ah fasaxa waxaad u qaadatay wax macquul ah si aad u hesho amar kala badbaadin (OFP) iyo amak kala foeynta (HRO).  Loo shaqeeyuhu kuma ciqaabi karo asagoo hoos u dhigaya mushahaarkaaga, ama shaqadaada wax ka bedelaya, sababtoo ah ma jecla in aad fasax qaadatid.