Saarid tir-tirid

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.