Daryeelada Muddada Dheer iyo Rugaha Dadka lagu hayo

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale