Mas’uuliyada iyo Maamulida Xoolaha

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale