Degaan Ka Bax

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Ogeysiis degaan ka bax ah malagu dhajiyey gurigaaga?

Xogta urursan ee deganayaasha qol ama guri la kireysto ee lagu dhajiyey ogeysiiska degaan ka bax waayo dhibaato la xiriirta dayactirka, korontada iyo biyaha oo ka go’an ama xaalad kale oo caafimaadka khatar ku ah.  Magaalooyinka qarkood, sabab kale oo guriga looga dhigo degaan ka bax waa haddii aanu mulkiiluhu heysan leesinka kirada guryaha.  Mararka qaarkood ogeysiiska waxaa ku qoran “waxaa la doonayaa in laga dhigo degaan ka bax” ama “Ha Dagin.”

Ogeysiiska waxaa ku qoran taariikhda la doonayo in laga guuro guriga.  Ilaa la joojiyo degaan ka baxa ma ahane, waa in aad ka guurtaa guriga taariikhda laguu qabtay ama booliska ayaa kaa saaraya.  Waxa aad wici kartaa magaalada oo aad weydiisan karto waqti dheeraad ah, laakiin kuma khasbana in ay ku siiyaan waqti dheeraad ah.