Degaan Ka Bax

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa waxa ay tahay inay kiraystaashu ay sameeyaan hadii guriga ay ku jiraan la duminayo.