Amaanka Goobta Shaqada

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.