Goorma ayaa shaqada la iga ceyrin karaa? “Shaqaaleyn leh doorasho madax banaan”

Loo shaqeeyaha marka uu doono ayuu shaqada kaa saari karaa sabab kasta oo uu doono adiguna shaqada waad ka tagi kartaa markii aad doonto.   Taas waxaa lagu magaacaabaa “Shaqaaleyn leh doorasho madax banaan” Laakiin waxaa jira xaalado ka baxsan sharciga doorashada madaxa banaan.