Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Goorma ayaa shaqada la iga eryi karaa? “Shaqeynta ikhtiyaarka ah”

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Qolada shaqadu markii ay rabaan ayey shaqada kaaga eryi karaan sabab kasta adiguna markii aad rabto ayaad shaqada iskaa uga tagi kartaa. Arrintan waxaa k la yiraa  “Shaqeynta Ikhtiyaarka ah.” Cid laga reebaa ma jirto xeerka ikhtiyaar shaqada ah.