Goynta Korontada Iyo Gaaska

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Hadii aadan bixin biilka korontada,biyaha iyo kulaylka, waxaa laga yabaa in adeegyadaas lagaa-goosto. Xaaladani waxay dhici kartaa xataa bartamaha wakhtiga qaboobaha. Laakiin inta u dhaxaysa 15 Oktoobar ilaa 15 Abriil waxaad heli kartaa caawimo dheeraad ah oo kaa badbaadinaysa in lagaa gooyo adeegyadan. Xogtan kooban ee warqadan ku qorani waxay khusaysaa adeegyada gaaska iyo korontada hadii loo isticmaalayo shiditaanka kulaylka. Sharciyadani waa ay qabanayaan shirkadaha gaaska iyo korantada ee gaarka loo leeyahay. Waxaa jira sharciyo kuwan la mid ah oo khuseeya  shirkadaha dadka ka caawiya kharashka korontada iyo kulayka , iyo shirkadda korontada iyo gaaska ee dawladda hoose leedahay . Sharciyadani ma khuseeyaan shirkadaha shidaalka, dhuxul dhagaxda iyo goobaha xaabada lagu gado.