Horay U Qorsheynta

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Horay u qorsheynta marka da’daadu sii weynaato waa muhim waana wax wanaagsan. Waxa ay kaa caawineysaa in aad hubiso in sida aad dooneyso ay yeelaan dhakhtarkaaga iyo xubnaha qoyska.  In aad horay u sii qorsheyso waxa ay u fududeysaa qoyskaaga in ay si wanaagsan u maareeyaan dhaxalkaaga geerida ka dib. 

Halkan waxa aan kuugu soo gudbineynaa qaar ka mid ah su’aalaha aad ka fikireyso:

 

  • Yaa kuu gaaraya go’aanada caafimaadka iyo maaliyadda haddii aadan adigu gaari karin go’aankaas?
  • Maxaa dhacaya haddii lagu geeyo guryaha dadka lagu hayo?
  • Sidee ayaad ku xaqiijineysaa in hantidaadu gaarto dadka leh dhaxalkaaga?  

Waxaa jira dhawr talaabo oo aad sharci ahaan qaadi karto xilligan oo kale ee qorsheynta dhamaadka nolosha.   Ugu yaraan, waa in aad qortaa Dardaaranka Caafimaadka oo aad qof aad aaminsan tahay aad ugu magacaabeyso inuu kuu gaaro go’aanada haddii aadan go’aan isu gaari karin. 

Iyada oo ku xiran xaaladaada, waxaa kale oo laga yaabaa in aad u baahato Wakiilasho sharci ah, Dardaaran ama Wareejinta Hantida Dhimashada Ka Dib.