Maamulka Hantidaaada Adiga Oo Nool

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa walaayadaha, faa’iidooyinka ay leeyihiin haysashadoodu, sidda lagu helo.