Ka Qaadida Xaquuqda Waalidka

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale