Ka Saaritaanada Guryaha Dowlada

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa sababaha lagaaga saari karo guri dowladeed, iyo sidda racfaanka loo qaato.