U Hogaansanka Sharciga ADA

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale