Khayraado kale oo dheeraad ah

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale