Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Ka Helida laga helayo in Qofka guriga lehi uu Hagaajiyo wixii Halaaba

Kireystahu wuxuu xaq u leeyahay in uu ku noolaado deegaan fiican oo ka soo baxa sharuudaha iyo xeerarka guryaha la dego, tamarta badan aan khasaarin (energy). Qofka guriga iska leh waxaa saaran waajibaad ah in uu hubiyo in uu gurigu yahay meel ku haboon in lagu noolaado. Hadii qofka guriga aad kaga jirtaa uusan hagaajin wixii guriga ka halaaba, waxaa jira waxyaabo aad sameyn kartid si aad ugu khasabto in qofka guriga lahu uu guriga hagaajiyo.