Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Deganaansho Rasmi ah oo sharci ah (Green Card, I-485)

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale