Dacwooyinka Canshuurta iyo Dhibaatooyinka

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale