Gargaar Dhaqaale / Amaahaha Ardayda

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.