Barnaamijyada Manfacyada Bixiya ee Kale

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale