Furiin

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale

Buuga gacanta

Buugan yar ee gacantu waxa uu sharxaa xaquuqdaada ku saabsan furiinada oo ay ku jiraan akhbaarta ku saabsan haysashada ilmaha, waqtiga waalidka, masaariifta ilmaha iyo xaqqa xilahu isku leeyahay, qaybinta hantida iyo deynta. Waa hage aan…
ilo: Education for Justice